Dominika Schmidt

Dominika Schmid

"Věřím, že život je energie, je o vibraci. Způsob, kterým podporuji lidi, aby dosáhly po čem touží, je malba obrazů. Posílám energii svýma rukama do obrazů, proto většinu času maluji dlaněmi a prsty. Chci dosáhnout nejvyšší možné frekvence s každým obrazem, který reflektuje můj styl, můj druh umění, který nazývám A Very Sensual Fine Art."

www.dominikaschmidt.com